Disclaimer

Disclaimer & privacy

Privacy bepaling Google advertenties
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Rechten aangeleverd materiaal
De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan EropuitKalender. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EropuitKalender de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen of aanleveren van content op deze website geeft de bezoeker aan EropuitKalender het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft EropuitKalender het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

Aansprakelijkheid
Wij zetten ons in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. Wij kunnen echter geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. EropuitKalender aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.
EropuitKalender draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties.

Een deel van de informatie en foto’s op deze website is aangeleverd door bezoekers van EropuitKalender.nl. Wij controleren deze informatie regelmatig en gaan nauwkeurig met deze informatie om. Mocht u desondanks toch van mening zijn dat er copyright rechten geschonden worden of dat er informatie op deze website staat, die aanstootgevend, rascistisch, onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. EropuitKalender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.